OM OSS

Barnkullen är ett föräldrakooperativ som öppnade i augusti 2007. Målsättningen för Barnkullen är att skapa en harmonisk barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckelord. Naturen runt förskolan är lugn med stora grönområden. Lekplatsen utanför dörren består inte bara av gungor och sandlådor utan av egna bärbuskar, fruktträd och möjlighet för barnen att så morötter och plocka rabarber varje år. Skogen ligger precis utanför staketet och dit går vi ofta på utflykter. Förskolans läge mitt i naturen erbjuder en stimulerande miljö med lekområden som passar olika åldrar. För de mindre barnen är det en utmaning att bestiga kullen, för de lite större blir skogen ett äventyr. Miljön möjliggör en varierad pedagogisk verksamhet under uppsikt av vår personal.

Avdelningarna heter Smultronet och Linden för yngre och äldre grupp. Båda avdelningarna bildar tillsammans en verksamhet byggd på lek och respekt för varandra och olika åldrar. Leker gör man tillsammans men måltiderna och samlingarna har man var för sig.

 

Leken

I leken utforskar barnen sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter. I leken upptäcker barn också sina förmågor och intressen. Lek och lekfullhet bör därför ses som betydelsefullt i allt lärande. Alla barn har förmågan att kunna leka men det gäller också att kunna locka fram den. Hur gör då våra pedagoger för att stimulera leken?

De planerar tiden så att barnen får sammanhängande tid för lek därför att för många avbrott är lekförstörande. De tillåter att barnen leker var som helst och man gör små vrår med hjälp av skynken och annat för att skapa avskildhet. De stimulerar med material, sagor, berättelser och upplevelser. De har en tillåtande attityd och har roligt tillsammans. De lär barnen leksignaler såsom: turtagning, det vill säga att barnen ska klara av att ge och ta och förstå att ibland är det min tur och sen blir det din tur; samförstånd, att man är överens om att det är lek som pågår; ömsesidighet, alltså att man är på jämställd nivå oberoende av hur gammal eller stark man är.

 

Trygghet

Trygghet är att våga vara den man är och att få bli sedd. Barnkullen är en liten förskola med två avdelningar och här känner vi varandra. Inte bara barnen eller personalen utan alla vi som har någon anknytning till förskolan är en del av verksamheten. Innemiljön är anpassad för två avdelningar med gemensamt lekrum mittemellan. Där har vi också gemensam samling en dag i veckan med sånglekar och ”röris”.

 

Hemlagat

Menyn planeras, och fräscha råvaror köps in och tillagas av vår egen kokerska. Att känna doften av mat retar aptiten och mat från eget kök är en viktig del av vår filosofi.