INFORMATION

Varför välja Barnkullen?

 

Påverkan

Inom ett kooperativ har du som förälder stora möjligheter att själv kunna påverka. Vårdnadshavare och personal fattar alla strategiska beslut tillsammans.

Trygghet

Vårdnadshavare och personal har god kontakt med varandra vilket ger både oss och barnen en trygghet. Alla känner alla!

Mindre förskola

Alla barn på en mindre förskola ”syns”. Barnen har möjlighet att med personalens stöd få utvecklas i sin egen takt.

1-6 år tillsammans

Barnen lär sig att respektera och ta ansvar för varandra oavsett ålder. De lär sig att leka på alla nivåer.

Maten

Den goda hemlagde maten ger barnen matlust och all den energi de behöver för att orka leka en hel dag

 

Rektor: Pernilla Olsson

 

Öppettider

Vårt mål är att tillfredsställa allas behov. Inför varje termin uppger föräldrarna i vilken utsträckning barnen ska gå i förskolan. Vi erbjuder öppettider mellan klockan 06.00 och 18.00. Under sommaren stänger förskolan helt i fyra veckor, då kan inga alternativa platser erbjudas på andra förskolor. Samma gäller för stängningsdagar.

 

Föräldrasamverkan

Vi föräldrar till barnen på förskolan äger och driver förskolan tillsammans som ekonomisk förening. Det betyder att vi har rättigheter och skyldigheter att hålla igång verksamheten. Vi har gemensamma stadgar och driver förskolan i egen regi. Alla medlemmar i föräldrakooperativet förväntas följa föreningens stadgar och beslut. Föräldrarna i varje familj har olika åtaganden. Det kan gälla styrelseposter och/eller att ingå i någon av våra arbetsgrupper. Styrelse beslutas en gång om året vid årsmötet där man som medlem förväntas närvara och arbetsgrupperna beslutas under årets gång vid förändringar.

De olika arbetsgrupperna håller också möten där man bör närvara och utföra ett arbete för verksamhetens fortlevnad. För att det ska bli smidigt för nya föräldrar att komma in i kooperativet har vi en grupp som tar hand om att informera nya medlemmar om rutiner, organisation och de mål förskolan har.

 

Föräldrainsatsen betyder att man deltar som resurs i barngruppen tillsammans med ordinarie personal.

Man medverkar till gemensamma aktivitetsdagar och studier. Antalet arbetsdagar man som förälder medverkar i verksamheten finns reglerat i stadgarna.

Att ingå som medlem i föräldrakooperativet ger inte bara barnen trygghet, vi föräldrar arbetar mot ett gemensamt mål. I det får vi alla en känsla av samhörighet och vi vet vilka alla barn och föräldrar är. I arbetet med vår förskola har vi roligt!