Blanketer att hämta:

Vecko schema
Uppsägning av förskoleplats
Familje- och inkomsredovisnings blankett
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Specialkostansökan

Barnkullens Stadgar

Barnkullens ABC - Här hittar du snabbt viktigtinformation

Nya medlemmar:
Anmälan till Barnkullens Förskola